Thiết kế Biệt thự hiện đại tại Ba La, Hà Đông – A. Long